Inkontinens

En efterfrågad och mycket uppskattad 3-dagarsutbildning som ger deltagarna en möjlighet att utveckla sina kunskaper kring inkontinens och olika hjälpmedel.
Utbildningen vänder sig i första hand till sjuksköterskor men även undersköterskor eller annan vårdpersonal med adekvat utbildning som i sitt arbete frekvent möter patienter med inkontinens. Konferensen leds av en expertgrupp från Bäckenbottencentrum, Universitetssjukhuset i Malmö. Samtliga föreläsare har lång klinisk erfarenhet men är även rutinerade föreläsare. .

Konferensens mål är att ge deltagarna kunskap kring inkontinens och hjälpmedel. Utbildningen är bedömd som adekvat för att ge deltagare som fullföljer den möjlighet att få förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel. Kurscertifikat lämnas till alla deltagare som fullföljer kursen.p>

Föreläsare:

Martin Stjernquist. Professor i obstetrik och gynekologi, chef för Bäckenbottencentrum i Malmö. Magnus Grabe. Docent och överläkare på urologiska kliniken SUS Malmö. Mari Dahlberg. Ssk med specialistutbildning som uroterapeut. Karin Holen. Sjukgymnast och uroterapeut. Lis Höxbroe Hansson. Ssk med utbildning inom urologisk vård samt som uroterapeut. Anette Jansson. Barnmorska och uroterapeut. Carina Siller. Sjukgymnast och uroterapeut.

Innehåll

 • Inkontinens hos kvinnor och män
 • Uroterapi - äldre
 • Basal utredning
 • Blåsträning.
 • Katetervård
 • Resurin och UVI hos äldre
 • Faecesinkontinens
 • Obstipation
 • Prolaps
 • Psykosociala aspekter
 • Bäckenbottenträning
 • Hjälpmedel, författningar, ordinationer

Information

Konferensavgift: Tre heldagar 8900 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagsfika.
Moms tillkommer.

Konferensarrangör

2solve
Erik Dahlbergsgatan 10
211 48 Malmö
Info@2solve.se
0701-19 76 14

Anmälan

Maila din anmälan till info@2solve.se. Oss tillhanda senast den 6 oktober 2020. Anmälan kan även göras per telefon på 0701-19 76 14. Med anledning av coronasituationen erbjuder vi fri avbokning fram till 14 dagar innan första utbildningsdagen. Det går nu också bra att anmäla sig direkt via vår hemsida: www.2solve.se. Vid avanmälan debiteras full avgift.