Konferenser 2020

Inkontinens för äldre

En efterfrågad och uppskattad 3-dagarsutbildning som ger deltagarna en möjlighet att utveckla sina kunskaper kring inkontinens och olika hjälpmedel. Utbildningen är bedömd som adekvat för att ge deltagare som fullföljer den möjlighet att få förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel.
Läs mer >>

Malmö 20/10 2020

Malmö 3/11 2020

Malmö 17/11 2020

Sista anmälan 6/10 2020 Anmälan

Hot och våld

En konferens kring att bemöta och hantera aggressivitet, konflikter, hot och våld. Dagen syftar till att ge deltagarna verktyg för att aktivt skapa en tryggare och bättre arbetsmiljö.
Läs mer >>

Malmö Anmälan

Kristianstad Anmälan

Stockholm Anmälan

Göteborg Anmälan

Sårbehandling

En unik möjlighet att lyssna till en av landets främsta föreläsare inom området. Konferensen vänder sig till såväl läkare, distriktsköterskor, sjuksköterskor samt undersköterskor och andra intresserade, som i sitt arbete kommer i kontakt med olika stadier och typer av sår. Dagen är praktiskt inriktad och deltagarna kommer att få stifta bekantskap med olika produkter och får med sig färgkompendier med olika behandlingsalternativ.
Läs mer >>

Stockholm Anmälan

Göteborg Anmälan

Kristianstad Anmälan

Sårbehandling - Workshop

På allmän begäran har vi satt ihop en praktisk sårbehandlingsdag. Dagen blandar teori och praktiska övningar så som dopplerteknik och lindningsteknik.
Läs mer >>

Malmö Anmälan

Behöver du vara detektiv för att upptäcka smärta?

Hur vet vi när personer med kognitiv funktionsnedsättning har ont?
Läs mer >>

Stockholm Anmälan

Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning- och hur påverkas personen av sitt åldrande?

Personer med utvecklingsstörning blir i dag allt äldre och med det sker stora förändringar gällande både bemötande och omvård. Åldrandets förändringar kan ställa till problem, både för individen själv, men också för anhöriga och vårdpersonal.
Läs mer >>

Stockholm Anmälan

Att lyckas med vårdrådgivningssamtal- VÅRDRÅD I SAMKLANG

Sjuksköterskans arbete har förändrats i takt med att de digitala kontakterna in till vården har ökat. Det innebär att det, ofta via telefon, på begränsad tid och på ett medicinskt säkert sätt ska göras ett flertal komplexa vårdbehovsbedömningar som inte får missförstås och ska vara i samförstånd med patienten eller en anhörig. Det är viktigt att ta ut riktningen i samtalet och föra det strukturerat för att komma till målet.
Hur gör jag det och hur behåller jag min egen energi och motivation?
Läs mer >>

Malmö Anmälan

Kristianstad Anmälan

Göteborg Anmälan

Stockholm Anmälan