Vårdråd i samklang

Sjuksköterskans arbete har förändrats i takt med att de digitala kontakterna in till vården har ökat. Det innebär att det, ofta via telefon, på begränsad tid och på ett medicinskt säkert sätt ska göras ett flertal komplexa vårdbehovsbedömningar som inte får missförstås och ska vara i samförstånd med patienten eller en anhörig. Det är viktigt att ta ut riktningen i samtalet och föra det strukturerat för att komma till målet.

– Hur gör jag det och hur behåller jag min egen energi och motivation?

Under denna utbildningsdag får du både teoretisk och praktisk kunskap om hur vårdsamtal kan struktureras för att nå medicinskt säkra och medmänskliga vårdbedömningar. Att arbeta strukturerat ger trygghet och en ömsesidig förståelse. Att förstå leder till goda möten som ger energi och motivation.

Ur innehållet

• Verkliga samtalsexempel från vårdrådgivning
• Konkreta samtalsverktyg som du kan använda för att komma vidare i en till synes låst samtalssituation.
• Att samla information
• Att undersöka med ord - din intervjuteknik
• Att göra en bedömning i samförstånd

Målgrupp:

All personal som arbetar med vårdbedömningar inom t.ex. Vårdcentral, LSS, hemsjukvård, hemtjänst och skolhälsovård.

Föreläsare:

Ewa Winneby

Ewa Winneby har mångårig erfarenhet som telefonrådgivningssjuksköterska och samtalshandledare.De senaste åren har hon arbetat som samtalshandledare i samtalsmetodik för telefonsjuksköterskor 1177 Vårdguiden i telefon Västra Götaland, samt gett återkommande föreläsningar i samtalsmetodik och dess process till vårdcentralssjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götaland. Utöver leg. Sjuksköterska, fil. mag. är Ewa dipl. samtalspedagog och utbildad samtalshandledare. Hon arbetar nu som föreläsare.

Information

Konferensavgift: 1995 kronor inklusive fikor och lunch. Tid: 09.00-16.00
Moms tillkommer.

Konferensarrangör

2solve
Solskiftet 10
274 31 Skurup
Info@2solve.se
0701-19 76 14

Anmälan

Maila din anmälan till info@2solve.se. Oss tillhanda senast fyra veckor innan konferenstilfället. Anmälan kan även göras per telefon på 0701-19 76 14. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Det går nu också bra att anmäla sig direkt via vår hemsida: www.2solve.se. Vid avanmälan debiteras full avgift. Bekräftelse på anmälan mailas till er.

The brand replica watches sale has got the exact same quality 3135 motion because final year's design, and contains the brand new "Green Seal" signing this because rolex replica sale. Whilst We cherished the actual red-colored font showing the actual Rolex Replica UK title about the black-dial edition, I am unsure this functions too right here. This appears just a little from location, as well as I will just wish rolex replica uk a minimum of views another choices. On the other rolex replica sale view on the straps adopted upward with a regular Oyster band design which additionally eliminated the actual daring replica watches font in the call might truly seem like Rolex getting an excessive amount of enjoyable using their enthusiasts as well as fanatics. Additionally introduced from Baselworld this season may be the replica watches uk offers oddly enough chose to marketplace like a women's view.