Att bli äldre med intellektuell funktionsnedsättning -
och hur påverkas personen av sitt åldrande?

Personer med utvecklingsstörning blir idag allt äldre och med det sker stora förändringar gållande både bemötande och omvårdnad. Åldrandets förändringar kan ställa till problem både för individen själv, men också för personal och anhöriga.

Många utvecklingsstörda drabbas av demens, den största gruppen som drabbas är de som har Downssyndrom och gravt utvecklingsstörda. Det är svårt att se skilland på ett vanligt åldrande och begynnande demens hos personer med utvecklingsstörning. Vad behöver vi veta för att kunna ge ett så bra bemötande som det är möjligt?

Konferensen vänder sig till all vårdpersonal och andra som möter dessa personer i sitt arbete.


Utbildningsdagen innehåller ett teoretiskt avsnitt, praktiska övningar, diskussioner och autentiska fallbeskrivningar.

Ämnen som tas upp är bl. a.:

Vad händer i kroppen när vi åldras?

Demens begreppet och demenssjukdomar

Hur kan vi gå tillväga för en demensutredning?

Utvecklingsstörning och demenssjukdomar

Downs syndrom demens - DSD

Depression

Hur länga ska brukaren arbeta?

Vad är viktigast för brukaren?

Hur ska vi göra? Bemötande och förhållningssätt

Samverkan med anhöriga och gode män

Medicinsk behandling

Dokumentation

Fallbeskrivningar

Föreläsare:

Margareta Lunde-Martinsson

Margaeta har mångårig erfarenhet inom omsorgen och är verksam LSS-sjuksköterska i Uddevalla kommun. Hon har utvecklat och impementerat smärtskattnings- samt bedömningsinstrument på gruppboenden inom LSS verksamheter.

Information

Konferensavgift: 1995 kronor inklusive fikor och lunch. Tid: 09.00-16.00
Moms tillkommer.

Konferensarrangör

2solve
Solskiftet 10
274 31 Skurup
Info@2solve.se
0701-19 76 14

Anmälan

Maila din anmälan till info@2solve.se. Oss tillhanda senast fyra veckor innan konferenstilfället. Anmälan kan även göras per telefon på 0701-19 76 14. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Det går nu också bra att anmäla sig direkt via vår hemsida: www.2solve.se. Vid avanmälan debiteras full avgift. Bekräftelse på anmälan mailas till er.

However, I remain strongly opinionated about replica watches sale. In this article I will tell you exactly why, and why it might be safer to buy a brand new watch. Let me start by letting you know why I love vintage rolex replica sale. Like most other vintage watches brand, a Rolex sports watch from the rolex replica uk has an aura of adventure, the wear on the watch case and bracelet show that the watches had something of a rough life, the things that the watch witnessed might have been awesome. The fun with rolex replica sale is because there are so many of them around, you can usually find the exact watch that suits your personal taste. For example, I don't like the watches with the old tritium markers that have turned a replica watches uk yellow color, I prefer them replica watches off white. I also don't like spider web dials and prefer them to be all matte with big, round hour markers.