Sårbehandling

En unik möjlighet att lyssna till en av landets främsta föreläsare inom området.
Konferensen vänder sig till såväl läkare, distriktsköterskor, sjuksköterskor samt undersköterskor och andra intresserade, som i sitt arbete kommer i kontakt med olika stadier och typer av sår. .

Konferensen bygger till stor del på exempel från verkligheten och deltagarna får möjlighet att ställa frågor kring egna patienter och problem.

Föreläsare: Eva Robertsson

Leg. sjuksköterska och trycksårskonsult. Har arbetat på Geriatriskt utvecklingscentrum Universitetssjukhuset MAS i Malmö, och har lång erfarenhet av sår och sårbehandling. Eva är en mycket kunnig och uppskattad föreläsare!

Innehåll

  • Fotsår hos diabetiker
  • Infekterade orena sår
  • Trycksår
  • Tumörsår
  • Nutrition och sårläkning
  • Hälsoekonomi
  • Patientsäkerhet: vårdrelaterade infektioner, antibiotikaförskrivning och hygien

Information

Konferensavgift: Heldag 1995 kronor inklusive lunch samt för- och eftermiddagsfika.
Moms tillkommer.

Konferensarrangör

2solve
Solskiftet 10
274 31 Skurup
Info@2solve.se
0701-19 76 14

Anmälan

Maila din anmälan till info@2solve.se. Oss tillhanda senast fyra veckor innan konferenstillfället. Anmälan kan även göras per telefon på 0701-19 76 14. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Det går nu också bra att anmäla sig direkt via vår hemsida: www.2solve.se. Vid avanmälan debiteras full avgift.

Can I trust that the actual hublot replica with the black dial really looks the same as the original watch with the black dial. The watch that I want to buy is not cheap. Therefore I don't see the difficulty to take another picture of the rolex replica sale that you will send to me and email it to me so that I will be rolex replica that what I believe that I buy is what I really receive. You can ask the Rolex Replica UK supplier to take another picture, this time in a way that it will not change the color from black to blue. I already had a bad rolex replica uk not long ago when I bought from another company replica watches sale according to the picture as appeared at their site and received something with many differences from the picture. I had to return it. This time I want to be sure and replica watches uk with a real picture.