Behöver du vara detektiv för att upptäcka smärta?

Hur vet vi när personer med kognitiv funktionsnedsättning har ont?

På denna utbildning får du lära dig på vilket sätt personer med kognitiv funktionsnedsättning kan förmedla smärta. Tolkningen av smärtkommunikationen försvåras av att det inlärda smärtbeteendet kan vara avvikande, men också uttrycket ”hög smärttröskel” som ofta förekommer, kan krångla till det för oss. På utbildningen får du kunskaper om vanliga symtom på smärta hos personer med utvecklingsstörning samt verktyg som underlättar smärtskattningen och dokumentationen.

Ur innehållet

• Vad är smärta?
• Behöver du vara en detektiv för att tolka och förstå en annorlunda smärtkommunikation?
• Depression
• Hur upptäcker du smärta hos brukaren?
• Vad är det för information som behövs och hur ska det förmedlas till t.ex. vårdcentral?
• Dokumentation
• Verktyg för att kartlägga smärttillstånd hos personer med utvecklingsstörning
• Fallbeskrivningar

Målgrupp:

All personal som arbetar inom LSS, personlig assistans, sjuksköterskor, handläggare, biståndsbedömare, utredare m fl.

Föreläsare:

Margareta Lunde-Martinson

Margareta Lunde-Martinson har mångårig erfarenhet inom omsorgen och har varit verksam som LSS-sjuksköterska i Uddevalla kommun. Hon har utvecklat och implementerat smärtskattnings- samt bedömningsinstrument på gruppboenden inom LSS-verksamheter och blev utnämnd till årets smärtsjuksköterska i Sverige 2011. Hon arbetar nu som föreläsare i sitt företag Smartbojen Utbildning AB.

Information

Konferensavgift: 1995 kronor inklusive fikor och lunch. Tid: 09.00-16.00
Moms tillkommer.

Konferensarrangör

2solve
Solskiftet 10
274 31 Skurup
Info@2solve.se
0701-19 76 14

Anmälan

Maila din anmälan till info@2solve.se. Oss tillhanda senast fyra veckor innan konferenstilfället. Anmälan kan även göras per telefon på 0701-19 76 14. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person. Det går nu också bra att anmäla sig direkt via vår hemsida: www.2solve.se. Vid avanmälan debiteras full avgift. Bekräftelse på anmälan mailas till er.

And I would rather have a replica watches sale that had decent servicing throughout the decades than a watch that still has its original crown, seals and crystal. But I know that there are rolex replica sale of people who prefer just the opposite. I've learned that a lot about buying and collecting rolex replica has to do with aesthetics. There is very little interest in the mechanical movement of the watch, people always trust it to be good. Many collectors tend to be more interested in a beautiful dial, or rolex replica uk pair of hands, than to making sure the movement is all beautiful and fresh. Nothing wrong with that, of course, and these watch replica watches sale are fairly easy to service, but I always make sure that the watch is in good technical working order as well. It is really a nice watch. Thanks for sending the glasses for the replica watches sale too.